Łukasz Kozłowski
linkedin | facebook

prv: father | libertarian | protestant | buddhist

pro: eCommerce | digital communication | eMarketing | customer success | saas

location: Kraków, Poland

mail: poczta (at) lukaszkozlowski.pl

ENG: I am involved in digital communication throughout my professional life. Both professionally and in private interest. I was involved in marketing services, online sales (ecommerce, logistics, customer service), creating and introducing brands to the Polish market. I am currently working in the SaaS market, at Dreamcommerce, dealing with the Customer Success in Shoper. I also volunteer in educational organisation. My interests range from Society to Technology, especially in Digital Change.

PL: Komunikacją cyfrową zajmuję się przez całe zawodowe życie. Zarówno od strony zawodowej jak i hobbystycznie. Zajmowałem się marketingiem usług, sprzedażą online, tworzeniem oraz wprowadzaniem marek na rynek polski. Obecnie pracuję na rynku usług SaaS, w Dreamcommerce, zajmując się działką Customer Success dla Shopera. Jestem zaangażowany w działalność 
Krakowskiej Fundacji Edukacyjnej. Moje zainteresowania skupiają się na rozwoju społeczeństwa w kontekście cyfrowej zmiany.